явление - ( явле́ние )


явление - Թարգմանություն

 1. երևույթ
  явления общественной жизни - հասարակական կյանքի երևույթներ
  явления природы - (բնական) բնության երևույթներ
  обычное явление - սովորական երևույթ
  странное явление - տարօրինակ երևույթ
 2. երևույթ, իրադարձություն, փաստ
  талант-явление редкое - տաղանդը հազվագյուտ երևույթ է
 3. թատրոնական տեսիլ, տեսարան
 4. ( появление ), հնացած հայտնվելը, երևան գալը, երևալը
  явление гения - эпоха в жизни народа - հանճարի երևան գալը մի դարաշրջան է ժողովրդի կյանքում
 5. փիլիսոփայություն երևույթ, առարկաների էության արտաքին դրսևորում

явление - Օրինակներ

явление - բացատրություն

1. ср.
1) Процесс действия по знач. глаг.: явить (1а1), явиться (1а2).
2) перен. Появление, возникновение чего-л. при каких-л. условиях.
3) а) Всякое проявление чего-л. в виде каких-л. изменений.
б) Симптом какой-л. болезни.
4) а) Событие.
б) Редкостное происшествие; случай.
в) Особое свойство, состояние, положение.
2. ср.
То, в чем проявляется, обнаруживается сущность; феномен (в философии).