явно - ( я́вно )

մակբայ


явно - Թարգմանություն

  1. ակնհայտորեն, բացահայտորեն, բացարձակաբար, ակներևաբար, աշկարա
    он явно прав - նա ակնհայտորեն իրավացի է
  2. ստորոգյալ, նշանակությամբ ակնհայտ է, ակներև է
    это совершенно явно - դա բոլորովին ակնհայտ է

явно - Օրինակներ

явно - բացատրություն

нареч.
Соотносится по знач. с прил.: явный (3).