явочный - ( я́вочный )

ածական


явочный - Թարգմանություն

  1. քաղ հանդիպատեղի, հայտատեղի, հայտավայրի
    явочная квартира - հանդիպաբնակարան
  2. հնացած տեղեկացման, հաղորդման, հայտարարման, ծանուցման
    явочный лист - հաղորդագիր, տեղեկաթերթ, ծանուցաթերթ

явочный - Օրինակներ

явочным порядком (կամ путем) - առանց նախապես զգուշացնելու, ինքնակամ կամ, հետագայում տեղեկացնելու պայմանով

явочный - բացատրություն

1. прил.
1) Соотносящийся по знач. с сущ.: явка (1*), связанный с ним.
2) Производимый без предварительного согласия, разрешения.
3) Связанный с явкой (1*2).
2. прил. устар.
1) Соотносящийся по знач. с сущ.: явка (2*), связанный с ним.
2) Связанный с явкой (2*).