ягода - ( я́года )

իգական


ягода - Թարգմանություն

հատապտուղ

ягода - Օրինակներ

винные ягоды - չորացրած թուզ
волчьи ягоды - թունավոր հատապտուղներ (ցախակեռասի և մյուսների)
одного поля ягода - ասացված. մի դաշտի ծաղիկ են, մի սանրի կտավ են, երկուսն էլ մի պտուղ են, մի խելքի (մտքի, խղճի) մարդիկ են

ягода - բացատրություն

ж.
Небольшой сочный плод кустарниковых или травянистых растений.