ядерный - ( я́дерный )

ածական


ядерный - Թարգմանություն

 1. միջուկային, կորիզային, կորիզի
  ядерный орех - ընկույզի կորիզ, ընկուզակորիզ
 2. ռմբային, գնդառումբի, թնդանոթառումբի
  ядерный вес - թնդանոթառումբի կշիռը
 3. ֆիզիկա միջուկային, կորիզային
  ядерная физика - միջուկային ֆիզիկա
  ядерная энергия - միջուկային էներգիա
  ядерное оружие - միջուկային զենք
  ядерный взрыв - միջուկային սարքի պայթյուն
  ядерная теория - միջուկային տեսություն

ядерный - Օրինակներ

ядерный - բացատրություն

1. прил.
1) Соотносящийся по знач. с сущ.: ядро (1*), связанный с ним.
2) Свойственный ядру (1*), характерный для него.
3) Связанный с процессами, происходящими в атомном ядре.
2. прил.
Соотносящийся по знач. с сущ.: ядро (2*), связанный с ним.