աբսենտեիզմ - բացատրություն

աբսենտեիզմի, [գոյական] (գրքային)
Ընտրություններից ընտրողների մասսայաբար խուսափելը՝ ձայնի իրավունքից հրաժարվելը, ինչպես և ժողովներից մասսայաբար բացակայելը բուրժուական երկրներում՝ իբրև բողոքի արտահայտություն:

աբսենտեիզմ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

աբսենտեիզմ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

աբսենտեիզմ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

աբսենտեիզմ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

աբսենտեիզմ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել