բա - բացատրություն

[ձայնարկություն]
1. Հաստատման բացականչություն:
2. Զարմանքի բացականչություն:
3. Հարցումը սաստկացնելու բացականչություն:
4. (եղանակավորող բառ) Հապա, ուրեմն:
5. (բնաձայնություն) Գառսն մայելու ձայնը:

բա - հոմանիշներ

տե՛ս 1. Արդարև: 2. Իհարկե: 3. Հապա, Ուրեմն:

բա - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

բա - ռուսերեն թարգմանություն

1. ա. Употр. при утверждении чего-л. Да! Вот (ведь) Как! Вот так! Բա ոնց а как же. Բա, այսպես էլ է պատահում да, бывает и так (вот ведь как бывает). 2. В знач.: наверное, без сомнения, конечно. Ведь, же. Բա որ ասու՛մ էի я ведь говорил! 3. С модальным значением. Разве, же. Բա դու չգիտեի՞ր разве ты не знал? Բա ինչպե՞ս (կլինի) как же так? Բա չէ, Բա չէ մի этого не хватало. Բա չես ասի а знаешь. Բա որ а если. 4. Звукоподражание, передающее блеяние овцы. Бе-е !

բա - անգլերեն թարգմանություն

pooh,pshaw

բա - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել