բաբախել - բացատրություն

1. [ներգործական բայ] (հնացած) Բախել, խփել, ծեծել (դուռը):
2. [չեզոք բայ] Պարբերաբար կծկվել ու լայնանալ, պարբերական զարկեր առաջացնել (սրտի):
3. (փոխաբերական) Թրթռալ, տատանումներ առաջ բերել:
4. (փոխաբերական) Տրոփել, խփել, արագորեն և ուժգնորեն զարկեր առաջ բերել (սրտի):
5. (փոխաբերական) Եռալ, եռուզեռի մեջ լինել, ամբողջ թափով կատարվել՝ ընթանալ (կյանքի՝ աշխատանքի ևն մասին):

բաբախել - հոմանիշներ

նչբ. 1. Տեն Բախել 1 նշան.: 2. չբ. Տրոփել, թրթռալ, (ժողվրդ.) զարկել, խփել, թրթփալ, թափթափել, կափկափել, սիրտը գցել, սիրտը թոթվել, սիրտը թրթռալ, սիրտը նետել (արևմտհ.) (վախիցի, սիրտը քցել, (բրբ.) տրփալ, տր (ը) փտր (ը) փալ, թմբթմբալ, լքլքալ:

բաբախել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

բաբախել - ռուսերեն թարգմանություն

եց Биться, стучать, колотиться. Քանի սիրտը բաբախում է пока сердце бьётся.

բաբախել - անգլերեն թարգմանություն

1) palpitate,pound,throb,beat
2) pulse

բաբախել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել