բաբախում - բացատրություն

[գոյական]
1. Բաբախելը:
2. Սրտի բաբախելու ձայնը:
3. Սրտի տրոփելը:
4. (փոխաբերական) Թրթիռ:

բաբախում - հոմանիշներ

յ փյուն, թրթռոց, թնդյուն, բաբախմունք, (բրբ.) տրփոց, տրփտրւիոց, թմբթմբոց, թփռտուք, լքլքոց:

բաբախում - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

բաբախում - ռուսերեն թարգմանություն

խման Биение, стук, стучание․ Սրտի բաբախյուն биение сердца․ Սրտի բաբախյունով, բաբախումով (սպասել, նայել, մոտենալ և այլն) с биением сердца, с трепетом (ждать. смотреть, подходить и т. д.).

բաբախում - անգլերեն թարգմանություն

1) beating
2) pulsation
3) palpitate,pound,throb,beat
4) pulse

բաբախում - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել