գ տառը - բացատրություն

(գիմ)
1. Հայկական այբուբենի 3-րդ տառը, ետնալեզվային ձայնեղ պայթական բաղաձայն հնչյունի և համապատասխան հնչույթի գրային նշանը:
2. Իբրև թվական՝ 3, 3-րդ:

գ տառը - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

գ տառը - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

գ տառը - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

գ տառը - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

գ տառը - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել