դաստակերտ - բացատրություն

դաստակերտի, դաստակերտներ, [գոյական]
1. Շենքերի ու նրանց հարող՝ կից հողատարածությունների (պարտեզներ, բանջարանոցներ ևն)
ամբողջությունը գյուղական վայրերում, որպես որևէ տնտեսության կենտրոն: Կանաչապատվում են ՄՏԿ-ների դաստակերտները:
2. Ընդարձակ ու գեղեցիկ կառուցվածք՝ շենք ագարակում կամ անտառում:
3. (հնացած) Ագարակ:
4. (հնացած) Ամառանոց:
5. [ածական] Ձեռքով կառուցված, ձեռակերտ:

դաստակերտ - հոմանիշներ

գ. 1. Կալվածատուն, կալվածատնակ: 2. Ապարանք:

դաստակերտ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

դաստակերտ - ռուսերեն թարգմանություն

ի Усадьба, имение, поместье.

դաստակերտ - անգլերեն թարգմանություն

1) country
2) Dastakert

դաստակերտ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել