երևան - բացատրություն

Գործածվում է որպես հարադրությունների բաղադրիչ՝ ի հայտ նշանակությամբ՝
ա) Երևան բերել:
բ) Երևան գալ:
գ) Երևան հանել:

երևան - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

երևան - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

երևան - ռուսերեն թարգմանություն

միայն հետևյալ կապակցություններում՝ Երևան բերել проявить, выявить. Երևան գալ 1) появиться, 2) обнаружиться, проявиться, выявиться. Երևան հանել обнаружить, выявить.

երևան - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

երևան - դարձվածքներ