ե տառը - բացատրություն

(եչ)
1. Հայկական այբուբենի 5-րդ տառը, որ ներկայացնում է՝
ա) Բառասկզբում՝ -յ և -է հնչյունների և նույն հնչույթների կապակցությունը,
բ) բառամիջում և բառավերջում -է ձայնավորը և համապատասխան հնչույթը:
2. Իբրև թվական՝ 5, 5-րդ:

ե տառը - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ե տառը - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ե տառը - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ե տառը - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ե տառը - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել