զաթար - բացատրություն

Տե՛ս
Ծոթոր:

զաթար - հոմանիշներ

| գ. (բսբ.) Ծոթոր, ծեթրոն,

զաթար - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

զաթար - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Ծոթրին։

զաթար - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

զաթար - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել