էական բայ - բացատրություն

(քերականագիտություն)
Գոյություն ունենալը ցոււց տվող՝ նշանակող բայ:

էական բայ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

էական բայ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

էական բայ - ռուսերեն թարգմանություն

бытийный глагол

էական բայ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

էական բայ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել