ըստինքյան - բացատրություն

[մակբայ]
Նույնն է՝
Ինքնըստինքյան:

ըստինքյան - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ըստինքյան - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ըստինքյան - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ըստինքյան - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ըստինքյան - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել