թագ - բացատրություն

1) թագի, [գոյական]
1. Գլխի զարդարուն խորանաձև ծածկոց, որ կրում էին թագավորները՝ ի նշան իրենց իշխանության:
2. Բարձրագույն հոգևորականների գլխի զարդարուն ծածկոց, խույր:
3. Քահանայի գլխի ծածկոց, որ դնում է հանդիսավոր զգեստավորության ժամանակ, սաղավարտ:
4. Պսակվողների պսակավոր գլխանոց
5. (փոխաբերական) Թագավորական իշխանություն:
6. (փոխաբերական) Թագավոր, արքա:
7. (փոխաբերական) Լեռան գագաթ՝ կատար:
8. (փոխաբերական) Ձվի կեղևի երկու թասակաձև մասերից յուրաքանչյուրը:
9. Արեգակի սկավառակը: Կդնե արփին բոց բադն իր բոսոր ծովեն շատ անդին (Մ. Մեծարենց):
10. (փոխաբերական) Սպորտային մրցումների չեմպիոնության խորհրդանշան: Տ. Պետրոսյանը ամուր է պանում շախմատի թաղը:
11. (փոխաբերական, հնացած): Փառք:
12. Տես Ատամնապսակ:

2) (կենալ), տես Թաք (կենալ):

թագ - հոմանիշներ

[գոյական] 1. Պսակ, խույր, (հնացած) միթր, մետր (եպիսկոպոսի): (հնացած) հեզեր, քեղեղին, տյառ: 2. Տես Թագավորություն 1 նշան.: 3. Տես Փառք 2 նշան.:

թագ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

թագ - ռուսերեն թարգմանություն

ի 1. Корона, венец. 2. Венец (при венчании,). 3. (փխբ.) Вершина горы. ◊ Թագ կապել короноваться, венчаться на царство. Թագով պսակել венчать. Գլխին թագ գնել короновать. Թագ ու պարծանք гордость, слава (чья). Թագ ու պսակ венчание, венец.

թագ - անգլերեն թարգմանություն

crown

թագ - դարձվածքներ