թ տառը - բացատրություն

Թ, թ, (Թո)
1. Հայկական այբուբենի 9-րդ տառը. լեզվատամնային շնչեղ խուլ բաղաձայն հնչյունի և համապատասխան հնչույթի գրային նշանը:
2. Իբրև թվական 9, 9-րդ:

թ տառը - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

թ տառը - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

թ տառը - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

թ տառը - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

թ տառը - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել