ժախուկ - բացատրություն

ժախուկի, [գոյական]
Նույնն Է՝ Կծվիչ:

ժախուկ - հոմանիշներ

1) գ. (բսբ.) Ծովաբողկ, խրեն, կրեն:

2) գ. (բսբ.) Ապիոս, ժախ:

3) գ. (բսբ.) Մեծ բողկ, վայրի բողկ:

ժախուկ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ժախուկ - ռուսերեն թարգմանություն

ի (բսբ.) Хрен.

ժախուկ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ժախուկ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել