իրորեն - բացատրություն

1)

[մակբայ]
Իրային՝ իրեղեն կերպով, իբրև իր:

2)

Տե՛ս
Յուրովի:

իրորեն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

իրորեն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

իրորեն - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

իրորեն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

իրորեն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել