ի հայտ բերել - բացատրություն

1. Հայտնաբերել:
2. Դրսևորել, հանդես բերել:

ի հայտ բերել - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ի հայտ բերել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ի հայտ բերել - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ի հայտ բերել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ի հայտ բերել - դարձվածքներ