խազագրություն - բացատրություն

[գոյական]
Հայկական երաժշտական խազերի համակարգը:

խազագրություն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

խազագրություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

խազագրություն - ռուսերեն թարգմանություն

թյան Древнеармянская нотная (хазовая) система.

խազագրություն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

խազագրություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել