խ տառը - բացատրություն

(խե) [գոյական]
1. Հայերեն այբուբենի 13-րդ տառը, ետնալեզվային (կոկորդային) խուլ շփական հնչյունի և
համապատասխան հնչույթի գրային նշանը:
2. Իբրև թվական՝ 40, 40-րդ:

խ տառը - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

խ տառը - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

խ տառը - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

խ տառը - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

խ տառը - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել