հագնել - բացատրություն

հագա, հագիր, [ներգործական բայ]
1. Զգեստը մարմնի վրա զգենալ:
2. Մատանի` մանյակ ևն դնել` անց կացնել:
3. [չեզոք բայ] Մի բանի ագուցվելով լավ բռնել` նստել:
4. Տեղավորել` ընդունել` առնել իր մեջ:
5. (փոխադարձ նշանակությամբ) Միմյանց հարմարվել, իրար բռնել՝ համապատասխանել: Փեղկերը լավ են հագել իրար:
6. (փոխաբերական) Արտաքինից մի բանի շերտով պատվել: Սարերը ձյուն են հագել:
7. (փոխաբերական) Պարուրվել, պատել, ծածկվել: Ժայռերը մռայլ գույն հագան (Վ. Դավթյան):
8. (փոխաբերական) Որևէ բանի տեսք ընդունել, մի բանի տեսքով դիմակավորվել, իրեն ներկայացնել՝ ձևացնել որպես մի բան: Անմեղություն՝ ազնվություն հագնել:
9. (փոխաբերական) Զարդարվել, վրան զարդարանք կրել: Ծառերը ծաղիկ են հագել:

հագնել - հոմանիշներ

1) նչբ. Հագնվել, զգեստավորվել, (հնց.) ագանել, զգենուլ, պատմուճանել: Զուգվել, զարդարվել, շքվել, (բրբ.) հագնվելկապվել, հագվել-կապվել, հագվել-սքվել, հագվել-զուգվել, հագվորել, հագվել, ճոթվորել, տանթվել:

2) նբ. (հնց.) Կարել, կարկատել, կցկցել, մոդել:

հագնել - հականիշներ

հանվել, մերկանալ

հագնել - ռուսերեն թարգմանություն

հագա 1. Надевать, надеть. 2. Носить (одежду, драгоценности и пр.). 3. (փխբ.) Наряжаться, нарядиться.

հագնել - անգլերեն թարգմանություն

wear,don,put on,draw on,draw upon,change back into,dress in,clap on,get on

հագնել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել