Հայերեն անգլերեն բառարան

Ա - Ֆ

Կայքում զետեղված Հայերեն անգլերեն բառարանը պարունակում է շուրջ 50 000 բառ: Բառարանը կազմվել է մի քանի աղբուրների միավորումից: Թարգմանությունները հիմնականում ներկայացնում են բառի հիմնական իմաստները: