հ տառը - բացատրություն

1)

(հո)
1. Հայկական այբուբենի 16-րդ տառը, կոկորդային խուլ շփական հնչյունի և համապատասխան հնչույթի գրային նշանը:
2. Իբրև թվական՝ 70, 70-րդ:

2)

Գրաբարյան ի նախդիրի յ տարբերակի հնչյունափոխված ձևը, որ պահպանվել է ձայնավորով սկսվող մի քանի բառերի սկզբում: օրինակ՝ հօգուտ, հընթացս ևն (մանրամասն՝ Տե՛ս Ի 2)-ը):

հ տառը - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

հ տառը - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

հ տառը - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

հ տառը - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

հ տառը - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել