ձախողակություն - բացատրություն

[գոյական]
1. Ձախողակ լինելը, ձախողակի հատկությունը:
2. Ձախողակ դեպք՝ հանգամանք:

ձախողակություն - հոմանիշներ

դություե:

ձախողակություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ձախողակություն - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ձախողակություն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ձախողակություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել