ձախ թեքում - բացատրություն

(պատմական)
Կոմունիստական կուսակցության ներսում կուսակցության գլխավոր գծին ձախ ֆրազաբանությամբ հակադրվող մանրբուրժուական հոսանք՝ օպոզիցիա:

ձախ թեքում - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ձախ թեքում - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ձախ թեքում - ռուսերեն թարգմանություն

левацкий уклон

ձախ թեքում - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ձախ թեքում - դարձվածքներ