ղամիշ - բացատրություն

Տե՛ս
Եղեգ:

ղամիշ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ղամիշ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ղամիշ - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Եղեգ։

ղամիշ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ղամիշ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել