մագաղաթագալար - բացատրություն

մագաղաթագալարի, [գոյական]
Գալարաձև փաթաթած մագաղաթ, մագաղաթի փաթեթ:

մագաղաթագալար - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

մագաղաթագալար - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

մագաղաթագալար - ռուսերեն թարգմանություն

ի Пергаментный свиток.

մագաղաթագալար - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

մագաղաթագալար - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել