մագնիսական հիդրոդինամիկա - բացատրություն

Գիտություն մագնիսական դաշտում էլեկտրահաղորդիչ հեղուկների ու գազերի շարժման մասին:

մագնիսական հիդրոդինամիկա - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

մագնիսական հիդրոդինամիկա - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

մագնիսական հիդրոդինամիկա - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

մագնիսական հիդրոդինամիկա - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

մագնիսական հիդրոդինամիկա - դարձվածքներ