նազանիկ - բացատրություն

[ածական]
1. Գեղեցիկ, վայելուչ, շնորհալի: Նազանի շարժում:
2. Նազանք՝ քնքշություն ունեցող, նազելի, նազանքով օժտված:
3. Նազանք արտահայտող՝ պարունակող:
4. Նազանքով շարժվող, նազելի շարժումներ գործող:
5. [գոյական] Գեղեցիկ՝ շնորհալի՝ վայելչակազմ կին:
6. Նազանքով օժտված կին, նազանքներ անող կին:

նազանիկ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

նազանիկ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

նազանիկ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

նազանիկ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

նազանիկ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել