նազանք - բացատրություն

նազանքի, [գոյական]
1. Շարժումների՝ կեցվածքի ևն գեղեցկություն ու վայելչություն:
2. Նազ անելը, ծեքծեքում:
3. Գեղեցիկ՝ նուրբ ու վայելուչ շարժում՝ քայլք՝ կեցվածք:

նազանք - հոմանիշներ

գ. Նազ, նազկտանք, սեթևեթություն, սեթևեթանք, կոկետություն, պչրանք, ծեծքծեքանք, ծեքծեքում, կոտրտուք, կոտըրտվուք, (արէս1տ6.) ալևըլուկ, ալևըլկունք, ալևլկանք. սիգանք, կոկետություն, պչրություն, պչրողություն, պչրվողություն, ջարդրտվողություն, կոտր (ա) տվողություն, քրքրվողություն, բեկբեկանք, բեկբեկմունք, (Բոլվդ.) նազկտուք, նազաշարժություն, սասյարանք, սամււարմունք, մեղմեղանք, հտպտանք, ջարդոտանք, շոշոկ, շոշոկաէւք, խունճ, խոլրճ, (բրբ.) խունջիկ, խունջիկ-մունջիկ, փալամփոշ, ծեթևեթ, ծեթևեթանք:

նազանք - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

նազանք - ռուսերեն թարգմանություն

ի 1. Кокетство, кокетничанье. 2. Грация, грациозность. ◊ Նազանք անել мило кокетничать.

նազանք - անգլերեն թարգմանություն

grace

նազանք - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել