նազենազ - բացատրություն

[ածական, մակբայ]
Նազանք պարունակող՝ արտահայտող:

նազենազ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

նազենազ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

նազենազ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

նազենազ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

նազենազ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել