նազը քաշել - բացատրություն

Մեկի նազանքը՝ կտրատվելը՝ սեթևեթանքը տանել՝ հանդուրժել:

նազը քաշել - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

նազը քաշել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

նազը քաշել - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

նազը քաշել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

նազը քաշել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել