նազիր - բացատրություն

նազիրի, [գոյական]
Բարձրաստիճան պալատական, մինիստր (գործածվում Է առավելապես՝ ժողովրդական հեքիաթներում):

նազիր - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

նազիր - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

նազիր - ռուսերեն թարգմանություն

ի Назир, высший сановник (в восточных сказках).

նազիր - անգլերեն թարգմանություն

nazir,high official

նազիր - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել