նե - բացատրություն

1)

նեի, [գոյական] (երաժշտություն)
Հայկական երաժշտության մեջ՝ ութնյակի 6-րդ ձայնանիշը:

2)

1. Ներա, (անձնական դերանվան երրորդ դեմքի իգական սեռի ձև, որ ստեղծեցին արևմտահայ մտավորականները և որոշ ժամանակ գործածեցին (այժմ հանված Է գործածությունից):
2. (անձնական դերանուն, հնացած) Նա (իգական սեռի անձանց համար):
3. Տե՛ս Նա 1)-ի:

նե - հոմանիշներ

տես 1. Եթե: 2. Նա:

նե - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

նե - ռուսերեն թարգմանություն

1) ի (երժշտ.) Шестая ступень звукоряда армянской музыки.

2) ներա, դ. (արևմտ.) Она.

նե - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

նե - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել