չ տառը - բացատրություն

1)

(չա)
1. Հայկական այբուբենի 25-րդ տառը, լեզվատամնային շնչեղ խուլ պայթաշփական բաղաձայն հնչյունի և համապատասխան հնչույթի գրային նշանը:
2. Իբրև թվական՝ 700, 700-րդ:

2)

1. Բայի (դիմավոր և ոչ դիմավոր) ժխտական ձև կազմող մասնիկ (օրինակ՝ չգրել, չգրած, չգրված, չգրեմ, չեմ գրում ևն):
2. Ժխտական նախածանց (օրինակ՝ չբեր, չկամ, չհավան ևն):

չ տառը - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

չ տառը - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

չ տառը - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

չ տառը - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

չ տառը - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել