տաժանակիր - բացատրություն

1. [ածական] Անտանելի ծանր, խիստ տաժանելի, չարչարալից:
2. [գոյական] (հնացած) Տաժանակրության՝ ծանր աշխատանքի դատապարտված հանցագործ:

տաժանակիր - հոմանիշներ

ա. Տաժանալի, տաժանա կան, դժվար, դժվարին, ծանր, դժվարակիր դժնդակ, չարքաշ, անտանելի, սոսկալի, տա I ժանալից: չարչարալից, բազմաչարչար, տըք ձաշան, քրտնաջան, տառապական, տառապալից, տառապալի, ծոգնեցուցիչ, ծանրատաղտուկ, հոգեհան, (հզվդ.) աշխատալից, հոգնաջան, տաժաեաշատ, տաժանւիչ, տա ժամա վոր, տաժանա տեսիլ, տաժանքոտ, չարչարական, չարչաթիչ, չարչարակիր, դժնդակակիր, դժոխատանջ: Տաժանելի:

տաժանակիր - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

տաժանակիր - ռուսերեն թարգմանություն

1. ա. Каторжный. 2. գ. Каторжник. ◊ Տաժանակիր աշխատանք каторжная работа.

տաժանակիր - անգլերեն թարգմանություն

1) convict
2) back

տաժանակիր - դարձվածքներ