տկար - բացատրություն

[ածական]
1. Թույլ, ուժը պակաս: - Գուցե, հայրի՛կ, տկար լավին հաղթի մի վես տմարդի (Հ. Թումանյան):
2. Փոքր, անբավարար, քիչ: Տկար ուժեր՝ գորաբանակ:
3. Անառողջ, հիվանդ, վատառողջ: Տկար երեխա:
4. Ֆիզիկապես թույլ, ոչ ամրակազմ: Տկար մարմին:
5. Մտավորապես թույլ՝ անզարգացած, տկարամիտ: Տկար աշակերտ՝ մտածող:
6. Թույլ, անզոր, ոչ ազդու: Տկար գրիչ:
7. Ոչ բուռն աճ ունեցող, թույլ աճած, նվաղ: Տկար ցորեն:
8. Թույլ, աղոտ: Տկար լույս:
9. Ոչ ամուր, ոչ դիմացկուն, ոչ հաստատուն: Տկար պատ՝ պատվար:
10. Նիհար, բարակ: Տկար տունկ:
11. Բնավորությամբ թույլ, իր զգացմունքների վրա իշխել չկարողացող: Տկար բնավորություն՝ հոգի:

տկար - հոմանիշներ

ա. Անզոր, թույլ, վատուժ, ուժա- |ափ. հիվանդ, հիվանդոտ, վատառողջ, անառողջ. վտիտ, աղկաղկ, թուլազոր, տկարակազմ, թուլակազմ, ապիկար, անճարակ, խեղճ, անաւրի, անջիղ, անողնահար, թուլամորթ, անկարող, անձեօնւհաա, անձեռնահաս, (հզվդ.) թուլուժ, թուլամարմին, պարաժույժ, տխեղծ, (բրբ.) զկար, քոթի, թծծան, կոտոր;

տկար - հականիշներ

առողջ, ուժեղ, զորեղ, զորավոր, կորովի

տկար - ռուսերեն թարգմանություն

ա. 1. Больной, слабый, немощный, болезненный, хилый. Ես տկար եմ я болен. 2. Слабый, бессильный, обессилевший, ослабевший. Նա ծեր է ու տկար он стар и слаб. 3. Слабый, небольшой. Տկար ուժեր слабые силы. Տկար միտք слабый ум. Տկար հույս слабая надежда. 4. Слабый, хрупкий. Տկար կազմվածք слабый, хрупкий организм. ◊ Տկար կողմ (արևմտհ.) слабая сторона. Տկար սեռ слабый пол.

տկար - անգլերեն թարգմանություն

1) feeble,queer
2) feeble,low,queer

տկար - դարձվածքներ