ր տառը - բացատրություն

1. Հայկական այբուբենի 32-րդ տառը, միաթրթիռ լեզվային ձանորդ բաղաձայն հնչյունի և համապատասխան հնչույթի գրային նշանը:
2. Իբրև [թվական] 5000, 5000-րդ:

ր տառը - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ր տառը - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ր տառը - ռուսերեն թարգմանություն

1. Тридцать вторая буква армянского алфавита. 2. Числовое значение — 5000, пятитысячный.

ր տառը - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ր տառը - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել