փաթաթել - բացատրություն

[ներգործական բայ]
1. Որևէ բանի վրա մի քանի տակ պատ բերել՝ պտտեցնելով կապել՝ պատել:
2. Որևէ բանով պատել, որևէ բանի մեջ ծածկելով պահել, շորի՝ թղթի ևն մեջ դնելով չորս կողմից շորը կամ թուղթը վրան բերել:
3. Փաթեթ սարքել, փաթեթավորել:
4. Փաթ տալով կապել, վիրակապով պատել (ու կապել):
5. Ոլորել, գալար սարքել:
6. Իր վրա կամ մի այլ առարկայի (կոճի, թղթե փոքրիկ գնդիկի ևն) վրա փաթ տալով կծիկ անել, փաթույթ սարքել (թելի՝ լարի՝ մետաղալարի և նման բաների մասին):
7. (փոխաբերական) Ձեռքերով գրկել մեկին, ձեռքերի՝ թևերի մեջ առնել: Երեխան իր թույլ թևերրը փաթաթեց անծանոթի վզովը:
8. (փոխաբերական) Շրջապատել, պաշարել, չորս բոլորը բռնել: Լենկթեմուրը եկավ... կիտեց մեր ազգը հայոց, փաթաթեց, պատեց, ինչպես վիշապ օձ (Հ. Թումանյան):
9. (փոխաբերական) Պատել, պարուրել, ծածկել: (Ծուխը)... ճերմակ ամպի նման... փաթաթեց շուրջն ու ամեն բան (Հ. Թումանյան):
10. (փոխաբերական) Համակել, տոգորել, բռնել, լցնել: Ու սև մտքերն են փաթաթել սիրտը, տանջում են, տանջում:

փաթաթել - հոմանիշներ

նբ. Ծրարել, կապել, փաթեթես կալանդել ք կոտրած կամ տեղից դուրս եկած անդամըք, (6նց.) պատատնլ, շարապատել, շաղապատել, (բրբ.) փաթթել, փա թել, փաթփթորել, փաթաթորել Էամեկ կողմից), փա- թութնլ, փաթ տալ, պատ տալ. պարպատել (վրան). պարուտակել, պլլել, շոլորել: Փաթեթավորել:

փաթաթել - հականիշներ

արձակել, քանդել

փաթաթել - ռուսերեն թարգմանություն

եցի 1. Мотать, обматывать, обмотать, обвязывать, обвязать. 2. Обвёртывать, обвернуть, обёртывать, оборачивать, обернуть, завёртывать, завернуть. 3. Мотать, наматывать, намотать. 4. Свёртывать, свернуть. (в трубку). 5. Обвивать, обвить. 6. (փխբ.) Окружать, окружить. 7. (փխբ.) Кутать, окутывать, укутывать, укутать. 8. (փխբ.) Обнимать, обнять. ◊ Փաթաթել վզին վիզը 1) навязать на шею, 2) свалить вину на кого.

փաթաթել - անգլերեն թարգմանություն

1) wrap,wind,whip round,wrap up,do up,lash round,fold in,fold round,fold over
2) wrap,wind,lap,wrap up,whip round,do up,drape
3) muffle up

փաթաթել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել