փ տառը - բացատրություն

(փյու)
1. Հայկական այբուրենի 35-րդ տառը. ետնալեզվային պայթական շնչեղ թուլ բաղաձայն հնչյունի և համապատասխան հնչույթի գրային նշանը:
2. Իբրև թվական՝ Ութ հազար, ութհազարերորդ:

փ տառը - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

փ տառը - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

փ տառը - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

փ տառը - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

փ տառը - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել