քահանայապետություն - բացատրություն

[գոյական] (եկեղեցական)
1. Քահանայապետ լինելը, քահանայապետի պաշտոնը և աստիճանը:
2. Մեկի քահանայապետելու ժամանակաշրջանը:

քահանայապետություն - հոմանիշներ

գ. (կրոն.) Հայրապետ ություն, եպ իսկո պոսապետություն. կաթողիկոսություն (հայոց), պապություն (կաթոլիկ), վսեմ ասպետություն (քղվդ.), (հնց.) կ ա-սա ր ո ղապետությո ւն, քա վչա պե տությո ւն: Եպիսկո պ ոս ո ւթյ ո ւն: Արքեպիս կ ո պ ոսությ ո ւն:

քահանայապետություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

քահանայապետություն - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

քահանայապետություն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

քահանայապետություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել