ք տառը - բացատրություն

(քե)
1. Հայկական այբուբենի 36-րդ տառը, ետնալեզվային շնչեղ պայթական խուլ բաղաձայն հնչյունի և համապատասխան հնչույթի գրային նշանը:
2. Իբրև թվական՝ 9000, 9000-րդ:

ք տառը - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ք տառը - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ք տառը - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ք տառը - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ք տառը - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել