ֆաբգործարհկոմ - բացատրություն

ֆաբգործարհկոմի, [գոյական] (հապավում)
Ֆաբրիկա-գործարանային արհեստակցական (միություն) կոմիտե:

ֆաբգործարհկոմ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ֆաբգործարհկոմ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ֆաբգործարհկոմ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ֆաբգործարհկոմ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ֆաբգործարհկոմ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել