ֆակտորիա - բացատրություն

ֆակտորիայի, [գոյական]
1. Առևտրական գրասենյակ և առևտրականների բնակավայր գաղութային երկրներում:
2. Առանձին արդյունահանական (որսորդական, ձկնորսական ևն) հեռավոր շրջանների
առևտրա-մատակարարման կայան:

ֆակտորիա - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ֆակտորիա - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ֆակտորիա - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ֆակտորիա - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ֆակտորիա - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել